Cesky Rozhlas RADIO INTERVIEW. BROADCAST 18.10.16

INTERVIEW TEXT/ IMAGES: http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/dobyvani-arktidy-je-symbolem-lidskeho-egoismu-rika-skotska-malirka-georgia-rose-murray–1660754

ARCHIVED RADIO BROADCAST: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3726474

1:00 – 15:00
On Air s Anitou Krausovou
Arktida – o ní se v poslední době hodně mluví a to nejen proto, že taje, ale také z toho důvodu, že se zde nachází asi čtvrtina světového bohatství zemního plynu a dalších komodit. V brzké době se bude konat několik konferencí a summitů, které se budou zabývat biologickou a politicky geografickou stránkou Arktidy. Jeden ze summitů proběhne v březnu 2017 také v Praze. Našimi hosty budou během dne Michael Romancov z FSH UK, který zkoumá politicko-geografický rozměr Arktidy, Josef Elster z Jihočeské univerzity – Centra polární ekologie, které má na Špicberkách výzkumnou stanici. Tam pobývala také skotská umělkyně Georgia Rose Murray, která maluje především krajinu a Arktidě se věnovala z environmentálního hlediska. Moderuje Anita Krausová. méne

Arctic – about her lately a lot of talk and not just because it melts, but also for the reason that there is about a quarter of the world’s wealth of natural gas and other commodities. Soon there will be held several conferences and summits to deal with biological and politically geographic aspect Arctic. One of the summits will be held in March 2017 in Prague. Our guests will be during the day Michael Romancov of FSH UK, which examines the political-geographical dimension of the Arctic, Josef Elster from South Bohemian University – Centre for Polar Ecology, which has a research station on Svalbard. There also stayed Scottish artist Georgia Rose Murray, who paints mostly landscapes and Arctic donated from an environmental perspective. Chaired by Anita Kraus.

mumien-summit